НМЦ

ГЕОДЕЗІЯ

І частина

Електронний посібник

 

ВФПО

АНОТАЦІЯ

 

Електронний посібник підготовлено згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший бакалавр для здобувачів освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Розглянуто загальні геодезичні поняття, описані основні форми рельєфу та способи їх зображення на планово-картографічних матеріалах, наведено приклади розв’язування задач на топографічних планах та картах, роз’яснено методику та техніку проведення усіх видів геодезичних знімань, способи визначення площ земельних ділянок. Окремо подано посилання на електронні ресурси, презентації та відеофільми з дисципліни.

Електронний посібник складається з 9 розділів і містить 125 елементів візуалізації з них 37 відеоматеріалів.