НМЦ

ОСНОВИ ОРГАНІЧНОГО РОСЛИННИЦТВА

Електронний посібник

 

ВФПО

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Інформаційний портал OrganicInfo URL: https://organicinfo.ua/

2. Міжнародна федерація органічного сільського господарства. URL: http://www.ifoam.org/

3. Мінькова О. Г. Сучасні тенденції у становленні принципів органічного сільського господарства / О. Г. Мінькова //Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2015. – № 1. – С. 16–21

4. Науково-дослідний інститут органічного сільського господарства URL :https://www.fibl.org/de/

5. Офіційний сайт журналу «Organic ua». URL  http://organic.ua/

6. Офіційний сайт компанії «БТУ-Центр». URL:  https://btu-center.com/integr/organic/

7. Постанова Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 р. стосовно органічного виробництва і маркування

органічних продуктів та скасування Постанови № 2092/91 URL :

https://organicstandard.ua/files/standards/ua/ ec/EU%20Reg_834_2007%20Organic%20Production_UA.pdf

8. Постанова Ради (ЄС) № (ЄС) 2018/848  від 30 травня  2018  р. про органічне виробництво та маркування органічних продуктів та скасування Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 URL :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0848

9. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції : Закон України від 10.07.2018 р. № 2496-VIIІ UR https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text

10. Слива Ю. Як перейти на органічне землеробство? Агробізнес сьогодні. URL : http://agro-business.com.ua/agro/idei-trendy/item/8378-iak-pereity-na-orhanichne-zemlerobstvo.html (дата звернення: 21.04. 2016 )

11. Перелік допоміжних продуктів та методів, дозволених для використання в органічному сільськогосподарському виробництві відповідно до вимог органічних стандартів Європейського Союзу, 2022 р. URL :

https://templates.organicstandard.ua/pub/Input_list_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%86-%D0%86%D0%86_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_2021.pdf

12. Здоровий ґрунт: як найкраще зберегти дернину використовуючи правильні шини. . URL :

https://www.poettinger.at/uk_ua/Newsroom/Artikel/11213/

https://organicinfo.ua/wp-content/uploads/2021/04/OS_inputs-2021.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

На початок