НМЦ

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

Електронний посібник

 

ВФПО

ЛІТЕРАТУРА

 

Основна література:

1.  Білявський Г.О. , Бутченко Л.І. , Навроцький В.М. Основи екології : теорія та практикум. Навч посібник, –К.: Лібра , 2002. 352с.

2.  Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум: Навч. посібник. – К.: Лібра, 2004. – 376с.

3.  Білявській Г О., Фурдуй РС. Основи екологічних знань. - Київ: Либідь,2000.

4.  Бойчук Ю Д.,Солошенко У М., Бугай О В. Екологія і охорона навколишнього середовища.– Суми.: Університетська книга,2002.

5.  Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: Навч посібник. – Суми: Університетська книга. 2003.- 416с.

6.  Корсак К. В., Плахотник О. В. Основи екології: Навч. Посібник. – К.: МАУП, 2000. – 240с.

7.  Малимон С. С. Основи екології. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 240 с.

8.  Писаренко В.М.,Писаренко П.В.,та ін. Агроекологія: Теорія та практикум. Полтава: ІнтерГрафіка 2003. – 318с.

 

Додаткова література:

1.  Гудков І. М. Ткаченко Г. М. Основи сільськогосподарської радіобіології і радіоекології : Підручник. – К. : Вища шк., 1993. – 261с.

2.  Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного  середовища. – К.: Знання, 2002р.- 214с.

3.  Дуднікова І.І., Пушкін С.П. Екологія: Навч. посібник. –  К,: Європ. Університет , 2006.– 328с.

4.  Надточий П.П., Мислива Т.М. , Морозов В.В. та ін. Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель : Навч. посібник, Житомир: ДАУ , 2007.– 420с.

 

На початок